bte365平台
全国科学大会奖  
全国科学大会奖  
国家中医重点专科  
国家中医重点专科  
祁门蛇药获奖  
祁门蛇药获奖  
获国家发明三等奖  
获国家发明三等奖  
中国医药集团领导考察  
中国医药集团领导考察  
魏文伯书记关怀  
魏文伯书记关怀  
越南主席胡志明称赞  
越南主席胡志明称赞  
主持国际学术会议  
主持国际学术会议  
钱信忠部长关怀  
钱信忠部长关怀  
白衣天使风貌  
白衣天使风貌  
科研团队风采  
科研团队风采  
祁蛇养殖国家科技进步奖  
祁蛇养殖国家科技进步  
省科协领导视察  
省科协领导视察  
亚洲蛇伤会长余培南来所  
亚洲蛇伤会长余培南来  
bte365备用网站盒  
bte365备用网站盒  
bte365备用网站培训  
bte365备用网站培训  
中央电视台《大家》栏目  
中央电视台《大家》栏  
主持全国蛇伤学术大会  
主持全国蛇伤学术大会  
非遗传承基地  
非遗传承基地  
省卫生厅领导调研  
省卫生厅领导调研  
安徽科技成果奖  
安徽科技成果奖